Koffiepraötje        

 

 

 

 

                           

 

 

december 2008

 

Redactie      Hendrika Dijkman en Gerrie Nijhof               hendrikadijkman@hetnet.nl

Productie     Jannie Dinkelman                                        jandinkelman@hotmail.com

 

Sluitingsdatum kopij december nummer:     15 januari 2009

 

 

Van het bestuur

Vrijwilligersoverleg van 20 oktober

Zo’n 23 personen kwamen op 20 oktober bijeen in de koffiekamer. Er waren geen bijzonderheden, het loopt allemaal goed. Daarom is er besloten om vanaf nu één keer per jaar bijeen te komen voor overleg. Zijn er bijzonderheden of problemen dan horen we dat natuurlijk graag eerder, om zo snel mogelijk de problemen op te lossen.

Na afloop kwam wijkverpleegkundige Ina Postel, van Thuiszorgorganisatie “Buurtzorg” spontaan binnen en hield een praatje over “haar” Buurtzorg. Op zaterdagmorgen, 13 december, tijdens de koffie, komt er iemand hierover een praatje houden. Belangstellenden zijn welkom.

 

Decemberactiviteiten

Vol verwachting…………..Op 4 december is het Sinterklaasavond in “Het Station”.

Tussen zeven en negen uur ‘s avonds zal zwarte piet aanwezig zijn voor de bewoners in de koffiekamer. Deze avond wordt door “de Zonnebloem” georganiseerd.

 

Kasaovond

Op dinsdagavond, 23 december, vieren we Kasaovend in de gezellig aangeklede recreatieruimte en gaan we samen weer pannenkoeken eten. Bewoners en andere oudere Barchemers zijn van harte welkom van 16.00 – 18.00 uur. 

Opgave tot 19 december bij Linie Esselink tel: 0573 441 330  of op de intekenlijst in de koffiekamer.

 

Encore

De zangvereniging geeft een “mid-winter” uitvoering op dinsdagavond, 16 december, om 20.00 uur in de Hervormde Kerk in Barchem.

 

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op donderdagavond, 8 januari 2009, tussen 19.00 en 21.00 uur in de koffiekamer,  wensen we elkaar een goed nieuwjaar tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst. Hendrik Weenink

(“Hendrik van den Hook”) komt deze avond luister bijzetten. Belangstellenden zijn welkom.

 

Feestdagen

Het is nog vroeg, maar het bestuur wenst iedereen fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling, met al wat wenselijk is voor het  nieuwe jaar 2009

Rita Asselman, secretaris

Joke Klein Geltink, coördinator vrijwilligers   

 

Koffiekoor

De laatste zaterdag van oktober is het Koffiekoor weer van start gegaan. Op speelse wijze worden de liedjes gekozen onder leiding van Riki Morgenstern.

 

De biljartclub van de Woonplus is al druk aan het oefenen voor het “Open Barchems Biljart kampioenschap” dat zal worden gehouden tussen 8 en 28 december in “In de Groene Jager”. We wensen ze veel succes!

Rita Asselman/Joke Klein Geltink  SVWB

 

Van de bewoners

Allereerst een voorspoedig herstel gewenst voor onze operatiepatiënten, Gerrie Hogevonder, (is al even geleden)  Johan Kerkwijk, (gelukkig goede berichten) en Thea de Wolf, (nog even rustig aan).  Kunnen we niet voorstellen een draaideurabonnement te nemen op Het Spittaal?

De lift en de galerij zijn eindelijk schoongemaakt na veel gezeur onzerzijds. Hopelijk komen ze in het vervolg met een zekere regelmaat terug. Bovendien lijkt het mij zinvol voor de bewoners om een voorlichtingsavond te organiseren over brandbeveiliging, afzuigregeling en mechanische ventilatie, zoals beschreven in het onderhoud- en gebruikersadvies van de Woonplus.

Bijna aan het eind van 2008 verheug ik mij weer op de komende feestdagen, waarvoor wel weer van alles te doen zal zijn. Ook komt er weer een nieuwe expositie waardoor de koffiekamer weer een gezelligheid uitstraalt met de mooie bloemstukken en de kaarsverlichting in deze donkere dagentijd. Nogmaals dank aan alle vrijwilligers die het verblijf hier zo plezierig maken.

Thea de Wolf. 

 

Wisselexpositie

Hanneke Rappel exposeert patchwork / quilts.

Nadat ze als pastoraal medewerker van de Remonstrantse Kerk in Lochem is gestopt, heeft ze ongeveer zes jaar geleden, haar grote hobby handwerken weer opgepakt. Ze is weer begonnen met kruissteken en achterstallig werk afmaken.

Toen is ze door haar schoonzus enthousiast  gemaakt voor patchwork. Ze heeft het in de

eerste plaats zichzelf aangeleerd, heel precies werk met de hand en de naaimachine. Later is ze toch nog een cursus gaan volgen. Nu doet ze om de twee weken nog een cursus in Laren, maar meer voor de gezelligheid en om elkaars werk te bespreken. Ze maakt zowel grote kleden,  een jas of kimono en kleine frutsels, zoals een omkeerpopje en uilentasje. De uilentasjes, die op de expositie hangen, zijn te koop. Speciaal voor deze tijd brengt ze ons al een beetje in kerstsfeer. Kortom, geef haar wat kleine lapjes stof en ze maakt er iets leuks van. Handwerken is haar passie.

Gerry Nijhof

 

De stamtafel

3 december worden er weer spelletjes gespeeld en op 10 december is er bingo als afsluiting van 2008. In 2009 spelen we weer op 7, 14 en 28 januari 2009.

Annie Luesink, coördinator, tel. 441 213

 

Seniorensoos Barchem

Kerstviering op 17 december met Jenny Heijink en 21 januari met de Naobers.

D. Stokkink voorzitter tel. 451437

 

Biljartclub “Het Station”

Van maandag tot en met donderdag wordt er elke middag gespeeld.

Herman Luesink, coördinator tel. 441 213.

 

Koersbal

In de Wingerd, op vrijdag 5 en 19 december en 2, 16 en 30 januari 2009 van 14.00 tot 16.00 uur.

Barthold Arendsen Raedt, coördinator tel. 441 264

 

Filmhuis Barchem

In verband met de feestdagen zijn er in december en januari  geen filmavonden.

Gerard Reesink, coördinator, tel. 442 509

 

Wist u dat ……………………………… ???????

……… het telefoonnummer Centrale Meldpost Vrijwilligershulp  254 444  is?

……… het telefoonnummer van Sensire,   0900 8856 dag en nacht bereikbaar is?

……… oud papier de eerste maandag van de maand wordt opgehaald, als u het op  1 december en 5 januari vóór 12:00 uur bij uw eigen deur zet?

……… Volgende bijeenkomst van de vrijwilligers op 20 oktober om 15.15 uur is?

……… het koffiekoor weer komt zingen op 27 december en 31 januari aanstaande?

……… de oliebollenactie op 13 december is?