KOFFIE PRAÖTJE
april 2013

Redactie: Hendrika Dijkman / Gerry Nijhof
Productie: Jannie Dinkelman
Sluitingsdatum kopij juni-nummer 2013: 15 mei 2013

Van het bestuur
Er hebben afgelopen jaar 2012 maar liefst zeven mutaties plaatsgevonden. Dit betrof allemaal verhuizingen. Mevr. T. Oudenampsen-Stegeman, Mevr. H. Hassink-Overmeen , dhr. W. Rossel en dhr. T. van Dijk zijn vertrokken. Nieuwe bewoners zijn mevr. G. Harmelink -Goorman, dhr. E. en mevr. G. Teunissen-Tragter en mevr. H. van Zijl-Groothuis.
In het bestuur hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.
Op donderdag 28 februari was er weer het "eetcafé" voor de bewoners. Ditmaal in het teken van de kip en het ei. Alle bestuurders hadden erg hun best gedaan om een uitgebreide maaltijd te bereiden. Van pasteitje tot krieltjes en kippenbout tot crème brulée en alles wat ertussen zat . We hebben genoten van het plezier om met elkaar aan tafel te gaan en zo te genieten van een gezamenlijke maaltijd.
Twee weken later waren daar de kinderen van de Barchschole die voor een gezamenlijke maaltijd zorgden op de Nationale Pannenkoekendag 15 maart 2013; een familiefeest voor jong en oud. Leerlingen uit groep 8 bakten pannenkoeken voor bewoners van "Het Station" en smulden zelf ook mee, samen met meester Thijs.
Kunstroute Lochem 2013 met Pasen. Ook dit jaar doet de Woonplus weer mee aan de kunstroute op 30 en 31 maart en 1 april. De exposante is: mevrouw Hanneke Rappel met heel bijzondere quilten.
Jubileum: Het is alweer ruim 10 jaar geleden dat de eerste bewoners hun intrede deden in de Woonplus. In de maand mei willen we hier aandacht aan besteden. Binnenkort hoort u meer!
Rita Asselman, secretaris

Paashaas
Kijk daar eens in het veld
De paashaas die de eieren telt
De kippen zitten op stok
In het grote kippenhok
Een gekakel, een getok
Vrolijke boel, daar zo gezegd
Hazen verven
Eieren in alle mooie kleuren
Om het paasfeest op te fleuren
De kinderen zijn verblijd
Wensen wij u allen een Vrolijke Paastijd

Van de bewoners
Allereerst heten wij van harte welkom mevrouw W. van Essen-de Groot op nummer 4N. Wij hopen dat zij haar plekje in onze koffiekamer en bij alle leuke dingen die wij doen, zal weten te vinden.
Aaltje Ligtenbarg en Johan Kerkwijk vierden 9 maart j.l. het feit dat zij tien jaar geleden als eersten op de Woonplus kwamen wonen. De gebakjes en saucijzenbroodjes waren heerlijk. Johan en Aaltje worden ook vanaf deze plek door ons allen hartelijk gefeliciteerd.
Op 7 februari was er een film voor en over Barchem. De avond werd druk bezocht en het publiek vond het mooi. 7 Maart zagen wij de prachtige film "Intouchables". Voor sommige mensen ging het onderschrift te vlug, waardoor zij de tekst niet konden volgen.
Op 28 februari was er het geweldige etentje "de kip en het ei", ons aangeboden door het bestuur en onder leiding van Lidie Dijkstra door hen gekookt. De mooie aankleding en de gezellige bediening deden ons ook goed.
En nu de vuilnissoap. De Koffiekamer en de Wingerd hebben een buitenbak gekregen, met slot. De heer Morsink heeft voor 4Q gezorgd dat zij (met medisch attest) het verbandmateriaal in de ondergrondse container kwijt kunnen. Bij vorst doen de containers het niet. Wacht tot de zon gaat schijnen. De container met oranje deksel voor plastic is gearriveerd en staat in het atrium. Er mag geen zak naast staan.
In de loop van deze weken worden onze verwarmingsketels nagekeken door de firma Pactum.
Mevrouw Stempher ligt sinds 15 maart weer in het ziekenhuis. Nu met een gebroken heup. Wij wensen haar veel sterkte.
Op 15 maart werden wij door de kinderen van de Barchschole getrakteerd op pannenkoeken. Leuk, lekker en gezellig.
Thea de Wolf

Wisselexpositie
Onder het motto "Iedereen kan tekenen en schilderen" is zeven jaar geleden een aantal dames gestart met deze cursus voor beginners en gevorderden o.l.v. Dick Teunissen uit Lochem. De ervaring van de cursisten is heel divers. Er is gewerkt met een groot aantal verschillende technieken en materialen.
Tekenen met (kleur)potlood, pastel, houtskool, conté, oliekrijt en Oost-Indische inkt.
Schilderen met plakkaat- en acrylverf en een paar keer aquarel in combinatie met O.I. inkt.
Het is mooi om de ontwikkeling in de jaren van de verschillende mensen te zien. Sommigen houden er van groot te werken, anderen juist klein. De een naturalistisch en de ander liever abstract of expressief.
De deelnemers aan deze expositie zijn: Annie ten Have, Janny Kroon, Rikie Haytink, Hetty Klein Ovink, Tjikke Schippers en Ans Haytink.

De Stamtafel
De spelletjes zijn weer op woensdag 3, 10 en 24 april en 1, 8, 22 en 29 mei.
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 44 16 43

Koersbal
In de Wingerd, op vrijdag 12 en 26 april en 10 en 24 mei tussen 14.00 en 16.00 uur.
Barthold Arendsen Raedt, coördinator tel. 44 12 64

Biljartclub "Het Station"
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag.
Gerrit Haijtink, coördinator tel. 44 12 78

Filmhuis Barchem
Op 4 april "Oorlogswinter" en op 2 mei "Oud Achterhoek".

Seniorensoos Barchem
Op 17 april de heer Holt uit Holten in het Onderschoer. Op 15 mei reisje.
Jo Nijenhuis, voorzitter, tel. 441 418

Wist u dat ……………………………… ???????
……… oud papier op maandag 8 april en maandag 6 mei weer wordt opgehaald?
……… het koffiekoor weer zingt op 27 april?
……… er op dindag- en donderdagmiddig jeu de boules gespeeld wordt?
……… op 15 april de boottocht van de Zonnebloem is?
……… op 19 en 20 april Barchem Centraal staat?
……… op 30 april, Koninginnedag, het klim- en klauterbos wordt geopend?
……… op 18 mei de rommelmarkt van de Barchschole en het Onderdeurke is?


Stichting Vrienden Woonplus Barchem
Stichting Vrienden Woonplus Barchem