KOFFIE PRAÖTJE
april 2010

Redactie: Hendrika Dijkman/ Gerrie Nijhof (
hendrikadijkman@hetnet.nl)
Productie: Jannie Dinkelman
Sluitingsdatum kopij juninummer: 15 mei 2010


Van het bestuur
Dank je wel
Op 1 april houden we een dank-je-wel-avond voor onze vrijwilligers en de bewoners. Een uitnodiging is al bij hen in de bus gevallen.
Kunstroute
Tijdens de kunstroute met Pasen op 3, 4 en 5 april  zal er in “Het Station” weer een expositie zijn. Deze draagt dit jaar de titel “Verbinding”. Dit maal exposeren: Edwin Nijhof met zelfgebouwde miniatuur vrachtwagens, Marion Groot Bronsvoort met mozaïek en Gerrie Oplaat met schilderijen.
In de recreatieruimte en koffiekamer worden  het gehele jaar  kunstexposities gehouden. De heer Gerrit Mensink coördineert dit. Wij zijn nog op zoek naar een vervanger voor de heer Mensink.  Gegadigden,  die hierin een leuke taak zien, kunnen zich melden  bij Rita Asselman of Joke Klein Geltink.
Werkgroep Jeu de Boules baan
Het bestuur heeft in overleg met de kerkenraad de firma Hoftijzer opdracht gegeven om, zodra de vorst uit de grond is een jeu de boules baan op het kerkplein te realiseren. Een lang gekoesterde wens zal hiermee in vervulling gaan. Het gebruik van de baan wordt onder verantwoording van het bestuur geregeld. Daartoe is een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft dringend behoefte aan meedenkers en meespelers, om de baan ook daadwerkelijk in gebruik te kunnen nemen. Inlichtingen bij Margreet Arendsen Raedt, coördinator tel: 441 264 of  E-mail
momobarchem@planet.nl <mailto:momobarchem@planet.nl>
Rita Asselman, Secretaris SVWB
Wisselexpositie
Dina Schulenbarg uit Ruurlo exposeert pen- en potloodtekeningen.  Sinds vijf jaar volgt ze hiervoor een cursus van zo’n acht lessen per jaar bij Anneke Bouwmeester in Ruurlo. Voor de rest is het oefenen en nog eens oefenen, gewoon thuis aan de keukentafel.
Ze gaf eigenlijk geen bekendheid aan haar kunst, totdat Gerrit Mensink (onze coördinator) er als vriend onverwacht binnen liep en haar betrapte, met de reactie: “wat goed, je moet dit werk in “het Station” exposeren”, wat volgens haar, te hoog gegrepen is. Gerrit heeft haar kunnen overtuigen, dat haar werk de moeite waard is.
Ooit heeft ze aan schilderen, zijdeschilderen en houtsnijwerk gedaan, destijds via cursussen van de Plattelandsvrouwen. Maar ze zegt nu dat ze veel eerder met tekenen had moeten beginnen, hier ligt haar hart. 
Om de onkosten te dekken, wil ze wel enkele tekeningen verkopen.
Gerry Nijhof.
Van de bewoners
Dankzij het koffie-uurtje zijn we deze lange winter toch maar iedere morgen uit bed gekomen en hebben we ons netjes aangekleed. Het lijkt erop dat we nu voorjaar zullen krijgen, we zien al sneeuwklokjes en krokussen.
Donderdag, 4 februari hadden we een leuke film over een nomadenfamilie in Mongolië. Het is leuk om langs deze weg andere culturen te leren kennen. Vier weken later was er een ouderwetse “romkom” (romantische komedie). Er waren toen veel mensen van buitenaf.
Ook was er nog het miniconcert van de Barchemse jeugdafdeling van Crescendo. Er was veel belangstelling, vanuit de bewoners maar ook ouders en grootouders van de kinderen. Dat het een succes was, mag wel vermeld worden. De kinderen hebben prachtig gespeeld, zowel de jonge blokfluitgroep die het spits af mocht bijten, alsook  het jeugdorkest. En niet te vergeten de jeugddrumband, die goed van zich liet horen.
In de pauze kon iedereen genieten van een kop warme chocolademelk.
We hebben een leuk zitje bij de bibliotheek gekregen, waar je in prachtige tijdschriften kunt lezen en genieten van de zon. De biljarters groeien in tal en last, (uitspraak van de dichter Vondel) en maken alleen overdag gebruik  van de recreatieruimte.
De heer Van der Wart is van beneden naar tweehoog aan de voorkant verhuisd. In zijn woning is inmiddels mevrouw H. Hassink gekomen. We heten haar  hartelijk welkom. Zo zijn alle woningen weer bezet.
Thea de Wolf, bewoner.
Het Germaans Lentefeest
De oude Germanen vierden de komst van de lente uitbundig op de dag van de lente-evening, het moment dat de dag even lang duurt als de nacht. Dat was het lentefeest Ostara, waarmee de wederopstanding van de natuur werd gevierd. Dit feest is vernoemd naar de Germaanse Godin Ostara. Dit was de godin van het licht, de dageraad en de liefde. Bij dit feest speelden roodgeverfde eieren en heilige hazen een grote rol. Dat waren de vruchtbaarheidssymbolen van de godin. Ook nu zeggen de Engelsen Easter en de Duitsers Ostern tegen het paasfeest. In Vlaanderen en Nederland werd het paasfeest vroeger ook wel “Öoster” genoemd. Toen de Germanen werden bekeerd tot christenen, werden veel oude feesten vervangen door nieuwe. Het lentefeest werd het paasfeest. De verrijzenis van de natuur werd vervangen door de verrijzenis van Jezus uit de kruisdood. Het proces van het verruilen van feestdagen heet kerstening.
De overgang van heidense geloven naar het christendom gebeurde in de late zevende eeuw in het gebied dat nu Nederland heet.
De stamtafel
De wekelijkse bijeenkomst tussen 14.00 en 16.00 uur in koffiekamer is op de data: 7, 14 en 28 april en 5, 12, 26 mei.
Annie Luesink, coördinator, tel. 441 213
Seniorensoos Barchem
De soosmiddagen zijn op woensdag 21 april  ”In de Groene Jager” en 19 mei is het jaarlijkse reisje.
Jo Nijenhuis, voorzitter, tel. 441 418
Filmhuis Barchem
Op 1 april en 6 mei wordt er weer een film vertoond  aanvang 19.00 uur.
Gerard Reesink, coördinator, tel. 442 509
Biljartclub “Het Station”
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag wordt er fanatiek gespeeld.
Herman Luesink, coördinator tel. 441 213.
Koersbal in De Wingerd
Op vrijdag 2, 16 en 30 april en 14 en 28 mei,
de middagen zijn 14.00 en 16.00 uur.
Barthold Arendsen Raedt, coördinator, tel.441 264.
Stichting Vrienden Woonplus Barchem
Stichting Vrienden Woonplus Barchem