KOFFIE PRAÖTJE
augustus 2010

Redactie: Hendrika Dijkman/ Gerrie Nijhof (
hendrikadijkman@hetnet.nl)
Productie: Jannie Dinkelman
Sluitingsdatum kopij oktobernummer: 15 september 2010


Van het bestuur
Uitje  naar Erve Brooks
Op woensdag 9 juni vertrokken we met een gezelschap van 32 personen naar Erve Brooks waar we eerst onthaald werden op koffie / thee met koek/cake. Natuurlijk werd het kabinet met opgerolde doeken bekeken.  Nadat de regenbui was overgetrokken, togen we richting Erve Niehof, de meesten lopend, anderen die minder goed ter been waren met de auto. Daar kon het weefgetouw in werking worden bekeken. Op de zolder was een hele verzameling met geologische bodemvondsten te bewonderen.
Bij terugkomst op Erve Brooks konden we aanschikken voor een pannenkoekmenu, wat we ons heerlijk lieten smaken.
Barchemsfeest
De openingsavond zal dit jaar iets anders verlopen. We beginnen al op dinsdagavond 24 augustus, waar iedere oudere uit Barchem en omgeving om 19.00 uur welkom is. We drinken  allereerst samen een kopje koffie.  Om 20.00 uur vertrekken we met de Keihavetram vanaf de Woonplus richting Zwiep achter muziekvereniging Crescendo aan. We gaan genieten van de straatverlichting en de muziek. Vóór  Crescendo uit gaan we terug  naar Barchem om alvast de ene helft van de straatverlichting te bekijken. Bij de Groene Jager, waar Crescendo zich opnieuw zal opstellen,  sluiten wij aan voor de 2e helft.

Na afloop gaat de muziekvereniging mee naar de Woonplus waar ze op het kerkplein een klein luchtig “concert” zullen geven. Voor zover alvast een kleine impressie van het aanstaande Barchemsfeest betreffende de openingsavond.
Op zaterdagmorgen 28 augustus bent u natuurlijk weer van harte welkom om 10.00 uur in de koffiekamer om gezamenlijk een kopje koffie te komen drinken waarna we vanaf de opgestelde “tribune” de allegorische optocht kunnen bekijken, die op dit punt zelfs twee keer langs zal komen.
Jeu de Boules baan
Op 29 mei is de Barchemse Boules Baan feestelijk geopend onder een stralende zon. Door diverse sprekers, waaronder Gert Tessemaker van de Hervormde Kerk, Bennie Essink van de stichting “Woonplus”, Berend Jan Bussink en Wilma Heesen, als wethouders van de gemeente Lochem, werd een eerste boules geworpen, waarna de baan als geopend werd beschouwd. Door wethouder Bussink werden 2 banken toegezegd, deze is inmiddels geplaatst en ook in orde gemaakt. De 2e bank komt er voorlopig niet, omdat er geen bank meer over is!
Om de jeu de boules baan te reserveren kan men via Bertus Bannink, de baancoördinator (telefoonnummer 0573-441311), een afspraak maken en daarmee heeft men ook de beschikking over de jeu de boules ballen.
Vrijwilligersbijeenkomst
Op 8 september organiseren we tussen 14.00 en 17.00 uur een bijeenkomst voor en door onze vrijwilligers. Nadere informatie volgt.
Rita Asselman SVWB

Wisselexpositie
In augustus en september exposeert Bea Jolij van Aken uit Hengelo Gelderland met aquarellen. Door deel te nemen aan lessen van Hank Brouwer uit Doetinchem verdiept ze zich verder in de techniek. Het is de moeite waard om  haar werken te bekijken.
Gerry Nijhof

Van de bewoners
Met een versuft hoofd van de hitte schrijf ik dit stukje. Wegens ziekte heb ik verschillende activiteiten niet mee kunnen maken, zodat U een beknopt overzicht krijgt. Op  9 juni was het uitje voor de ouderen uit Barchem naar Erve Brooks. Het schijnt erg gezellig geweest te zijn. Alleen is het jammer dat mevrouw Diny Stempher door een klein ongelukje nu na 7 weken nog steeds met een zeer been zit. Van hieruit sterkte.
Op 29 mei was er een geweldige dag bij de opening van de jeu de boules baan. Margreet Arendsen Raedt heeft een half jaar stevig vergaderd, waardoor alles op rolletjes is verlopen. Vele vrijwilligers hebben keihard gewerkt om de baan en de tuin er om heen op tijd klaar te krijgen. Petje af daarvoor. Het was die dag prachtig weer, er kwamen  veel mensen, er was franse muziek, hapjes en drankjes en een echte wedstrijd met een beker. Er wordt regelmatig (af en toe) gebruik gemaakt van de baan.
De spelletjes middag werd traditioneel afgesloten met een bingo. Annie Luesink draaide voor de laatste keer de bingo, Rikie Klein Nulent neemt haar taak over. Annie hartelijk dank voor je inzet.
De Zonnebloem verzorgt in de zomermaanden enkele uitjes. Wel gaan de koffie ochtenden
gewoon door, dat houdt de gezelligheid erin.
Thea de Wolf

De stamtafel
Op woensdag 1 september willen we weer met de stamtafel beginnen, o.a. de rummykub  en sjoelen. De volgende data zijn 1, 8, 22 en 29 september.
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643
Seniorensoos Barchem
Op 15 september is er weer een soosmiddag.
J. Nijenhuis, voorzitter tel. 441418
Koersbal
Koersbal gaat gewoon door in de Wingerd en wel op 6 en 20 augustus en 3 en 17 september.
Barthold Arendsen Raedt, coördinator tel. 441 264
Filmhuis Barchem
De liefhebbers van de filmavond kunnen donderdag 2 september om 19.00 uur weer terecht in de koffiekamer.
Gerard Reesink, coördinator, tel. 442 509
Biljartclub “Het Station”
Van maandag tot en met donderdag wordt er elke middag gespeeld en in september start weer het nieuwe seizoen.
Herman Luesink, coördinator tel. 441 213.
Wist u dat ……………………………… ???????
……… het telefoonnummer van Sensire,   0900 8856 dag en nacht bereikbaar is?
……… oud papier de eerste maandag van de maand wordt opgehaald, als u het op       
2 augustus en 6 september vóór 12 uur bij uw eigen deur zet?
……… het koffiekoor weer komt zingen op 25 september a.s.?


Ik heb daarnet een boom gekocht.
Nou ja, een boom, zo'n drie voet hoog.
Daarvoor wordt nu een plaats gezocht.
Je zegt: "Het is een tak, meer niet."
Ho ho, met wortels en een kluit,
je zult eens zien, daar groeit wat uit!

Het wonder is- hoe hebben ze de takken
er nu al in kunnen verpakken
met blad en knop- en bloesem en al.
Ja, alles wat hij worden zal zit er al in. Zelfs het brandhout na zijn dood.
Maar eerst wordt hij nog even groot.


FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Stichting Vrienden Woonplus Barchem
Stichting Vrienden Woonplus Barchem