KOFFIE PRAÖTJE
december 2009

Redactie: Hendrika Dijkman/ Gerrie Nijhof (
hendrikadijkman@hetnet.nl)
Productie: Jannie Dinkelman
Sluitingsdatum kopij decembernummer 2009: 15 januari 2010

Van het bestuur
Vrijwilligersoverleg van 19 oktober
Op maandag 19 oktober is ons jaarlijks vrijwilligersoverleg geweest met als gastsprekers Gerrit Stegeman en Peter Liebrechts, kwaliteitsmedewerker van het WMO-loket Lochem, over het WMO gebeuren.
Door de gemeente is een beleidsplan WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, opgesteld, binnen het plan zijn negen aandachtspunten,  die betrekking hebben op de leefbaarheid en sociale samenhang. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest:  huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen en vervoer. Over oplossingen en mogelijkheden wordt meegedacht, die zijn soms anders als de aanvrager zou willen.
Zoals u allen kunt zien krijgt onze koffiekamer steeds meer de uitstraling van een huiskamer, dankzij de schenking van het mooie kabinet van mevrouw Mogezomp, die hier goed tot zijn recht komt.
De Lundiakast met de blauwe laden staat tegen de achterkant van de liftschacht en hierin hebben een heleboel spelletjes en puzzels een plaatsje gevonden. Deze mogen te allen tijde gebruikt worden, dus heeft u zin een puzzel te leggen of een spelletje te doen………ze staan ervoor om gebruikt te worden.
Omdat kerst dit jaar op de laatste zaterdag valt, schuift het zingen met het koffiekoor een week naar voren. Dus op 19 december wordt er weer gezongen.

Decemberactiviteiten
Sinterklaas
Met medewerking van  “de Zonnebloem” komt de knecht van Sinterklaas op 3 december naar het “Station”. Tussen 19.00 en 21.00 uur zal zwarte piet voor de bewoners aanwezig zijn in de koffiekamer en zullen we er weer een gezellig avondje van maken.
Kasaovond
Op woensdag 23 december vieren we Kasaovend  en gaan we weer samen pannenkoeken eten. Alle oudere Barchemers zijn, na opgave, van harte welkom in “de Wingerd” van 17.00 tot 19.00 uur.
Opgave tot 19 december bij Linie Esselink tel: 0573 441 330  of op de intekenlijst in de koffiekamer.
Feestdagen
Het is nog vroeg, maar het bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling, met de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Rita Asselman, secretaris

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op donderdag 7 januari tussen 19.00 en 21.00 uur wensen we elkaar een goed Nieuwjaar tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst in de koffiekamer. Dinie Hiddink uit Lochem komt deze avond luister bijzetten. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Rita Asselman, secretaris

Van de bewoners
Na een langdurig afnemende gezondheid en een korte opname in Huize Gudula is op 5  oktober Grada Mogezomp overleden. Wij zullen haar positieve instelling en dapperheid nooit vergeten. Zij was een voorbeeld voor menigeen. Haar kabinet staat nu in de koffiekamer en geeft ons dagelijks herinnering aan haar.
We kunnen als nieuwe bewoners verwelkomen Toos Oudenampsen en Dick Koertse.
Op één oktober hebben we een leuke film gezien over een eetfeest in Jutland, omstreeks 1850. Aansluitend daarop, twee oktober, hadden we zelf een eetfeest in de koffiekamer, aangeboden door het bestuur van de Woonplus. Het was erg leuk, mooi gedekte tafels met een bloemstukje, mooi servies en heerlijk eten met een lekker glaasje wijn. Rikie Semmelink had haar beroemde toetje riz condé gemaakt.
Nu wacht ons nog Sinterklaas- en Kerstavond in deze maand. Ik wens u een prettige tijd in de donkere dagen voor Kerstmis.
Thea de Wolf

Wisselexpositie

Joke Stolting uit Noordijk exposeert bijenwastekeningen. Ze doet dit sinds drie jaar. Door ziekte en als gevolg daarvan lichamelijke beperkingen ging ze op zoek, naar iets wat ze wel kon. Twee jaar daarvoor leerde ze werken met energie, wat nu zichzelf omzet in het realiseren van de wastekeningen. Het geeft haar een heel bevrijdend gevoel, wat ze niet kan sturen, ze moet 't laten gebeuren. De grote verrassing is wat je eruit haalt, dit kan geen twee keer hetzelfde zijn.
Eigenlijk moet je de tekeningen steeds weer opnieuw bekijken en je zult zien, dat je er iedere keer iets anders in ontdekt, bijvoorbeeld de ene keer een vogel, de andere keer een engel of een ander gezicht. Het blijft altijd weer verrassend. Iedereen van groot tot klein kan dit, 't is echt heel leuk om te doen (ik spreek uit ervaring). Je reactie zal zijn, heb ik dit gemaakt? Ik wist niet dat ik dit kon. Geniet ervan. Ze geeft ook workshops en heeft  een website -
www.wastekeningen.nl <http://www.wastekeningen.nl>
Gerry Nijhof

De stamtafel

Op 2, 9, 23 en 30 december, waarvan op 23 december een kerstbingo. In 2010 op 6, 13 en 27 januari.
Annie Luesink, coördinator, tel. 441 213

Seniorensoos Barchem
Kerstviering op 16 december met Jan Leijenhorst en 20 januari Bingo.
Jo Nijenhuis voorzitter tel. 441418

Biljartclub “Het Station”

Van maandag tot en met donderdag wordt er elke middag gespeeld.
Herman Luesink, coördinator tel. 441 213.

Koersbal
In de Wingerd, op vrijdag 4 en 18 december,  8 en 22 januari van 14.00 tot 16.00 uur.
Barthold Arendsen Raedt, coördinator tel. 441 264

Filmhuis Barchem
In verband met de feestdagen zijn er in december en januari  geen filmavonden.
Gerard Reesink, coördinator, tel. 442 509


Wist u dat ……………………………… ???????
het telefoonnummer Centrale Meldpost Vrijwilligershulp  254 444  is?
het telefoonnummer van Sensire,   0900 8856 dag en nacht bereikbaar is?
oud papier de eerste maandag van de maand wordt opgehaald, als u het op 7 december en 4 januari  vóór 12 uur bij uw eigen deur zet?

het koffiekoor weer komt zingen op 19 december en 30 januari a.s.?
de oliebollenactie op 12 december is?
het WMO-loket Markt 3 Lochem geopend is op werkdagen van 8.00 tot 12.30 uur telefoonnummer 0573 289222
Stichting Vrienden Woonplus Barchem
Stichting Vrienden Woonplus Barchem