KOFFIE PRAÖTJE
december 2011

Redactie: Hendrika Dijkman / Gerry Nijhof
Productie: Jannie Dinkelman
Sluitingsdatum kopij februari-nummer: 15 januari 2012

Van het bestuur
Feestmaand 150 jaar Hervormde Kerk
Ook in de Woonplus is deze maand niet ongemerkt voorbij gegaan. Met op 15 oktober de modeshow, door de Vrouwen van Nu gegeven, is ook de recreatieruimte/ koffiekamer van de Woonplus betrokken. Tijdens de bonte dinsdagavondtrein diende de koffiekamer als kleed- en wachtkamer voor de artiesten. Ze konden hier tevens op grootbeeld de verrichtingen in de kerk volgen. En op 22 oktober konden Barchemers hun (verborgen) talenten tonen in het Atrium en recreatieruimte van de Woonplus. Alles is met veel enthousiasme ontvangen. Waar een klein dorp groot in kan zijn!
Allemaal onze hartelijke dank voor de voortreffelijke medewerking.

Sinterklaasavond op woensdag 7 december
Sinterklaas heeft beloofd een van zijn pietermannen naar de Borculoseweg 4L te sturen op woensdag 7 december met een zak cadeautjes. Samen met het bestuur van de "Zonnebloem" zal er een gezellige avond gehouden worden en hopelijk zit er voor elke Woonplus bewoner weer iets bij. Op 17 december zal het koffiekoor voor de laatste keer in 2011, samen zingen in plaats van de laatste zaterdag zoals gebruikelijk is, omdat dit toch wel een drukke periode is.

Kasaovend
Op dinsdag 20 december van 16.00 tot 18.00 uur zal Kasaovend gehouden worden in de Wingerd, samen met bewoners van het Station en andere belangstellenden uit Barchem. Met een verhaal, "pannekooke met spek en wors" willen we u lekker verwennen. Graag opgeven (tot 18 december) op de lijst in de koffiekamer of bellen met Linie Esselink tel. 0573-441330.

Nieuwe kop en schotels
Er zijn onlangs nieuwe kop en schotels aangeschaft. Het boerenbont servies bleek in de praktijk toch wel erg kwetsbaar. Er is nu gekozen voor een mooi model dat voor alle gelegenheden inzetbaar is.

Niejjaorsbijeenkomst
Het bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling, met de beste wensen voor het nieuwe jaar.
De Niejjaorsborrel zal op woensdag 4 januari 2012 gehouden worden voor alle ouderen uit Barchem, een informele avond waar ook vrijwilligers welkom zijn. Deze avond zal om 19.00 uur starten met koffie.
Rita Asselman, secretaris

Van de bewoners
Door ziekte, ziekenhuisopname en de daaruit voortvloeiende lamlendigheid heb ik niet in het vorige koffiepraötje kunnen schrijven. Er is nog steeds geen einde gekomen aan het gesukkel en daarom heb ik niet alles mee kunnen maken. Maar wel degelijk opgemerkt dat het FEEST was, vanwege het 150-jarig bestaan van de kerk. Reeds in het voorjaar werd begonnen de tuin van de kerk op te knappen. Het resultaat is geweldig, een prachtige landschapstuin, met een groot bordes voor feestelijkheden. Zonder iets of iemand te kort te willen doen, denk ik dat de modeshow, de talentendag en de openings- en slotdienst in de kerk er het meest uitsprongen. En alles ging gepaard met koffie en eigengebakken koek of taart. De hele maand oktober 2011 feest en de opgepoetste haan heeft er tevreden naar staan te kijken.
De film op 3 november is goed ontvangen.
De bustocht op 13 oktober naar Emmererf-scheiderveen, georganiseerd door de Zonnebloem werd alom geprezen.
En nu op naar het Sinterklaasfeest, wat ik zelf altijd een hoogtepunt vind.
Gerritje Roessink woont al weer een tijdje bij ons. Ze was geen onbekende bij de Woonplus en dus heeft zij snel haar plekje gevonden. Toos Oudenampsen gaat 3x per week naar de Hoge Weide, hetgeen haar goed bevalt. Diny Stempher heeft onlangs tien dagen in het ziekenhuis gelegen en moet thuis nog een beetje aansterken. We hopen haar gauw weer aan de koffie te zien. Aaltje Ligtenbarg heeft op 15 november haar 90ste verjaardag gevierd.
Thea de Wolf

Wisselexpositie
Marijke Ogink woont sinds 4 jaar weer in het Oosten van Nederland. Na haar jeugd in Overijssel heeft zij 40 jaar in Leiden gewoond; daar heeft zij jarenlang creativiteitslessen gegeven, met name op het gebied van textiele vormgeving. Zij heeft schilderlessen bij het bekende instituut Ars gevolgd. Marijke schildert, vaak geïnspireerd door landschappen en de natuur, in een abstracte stijl, met veel nuances in kleuren. De laatste tijd heeft zij objecten ontworpen, in combinaties van betonijzer en textiel.
Barbara de Graaf

De Stamtafel
Op 7, 14 en 28 december en 4, 11 en 25 januari staan de spelletjes weer klaar.
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 44 16 43

Koersbal
In de Wingerd, op vrijdag 9 en 23 december en 6 en 20 januari van 14.00 tot 16.00 uur.
Barthold Arendsen Raedt, coördinator tel. 44 12 64

Biljartclub "Het Station"
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag wordt er fanatiek gespeeld.
Gerrit Haijtink, coördinator tel. 44 12 78

Filmhuis Barchem
Op donderdagavond 1 DECEMBER 2011 zijn  alle bewoners en andere geïnteresseerden van harte welkom om de romantische film ANOTHER YEAR te bekijken, die zich afspeelt in een prachtig wijngebied in het zuiden van Frankrijk. Deze film duurt ca. 110 minuten - iets langer dan gewoonlijk. Er zal iets (extra) lekkers bij de koffie zijn ...
Thea Kramer, coördinator, tel. 44 24 11

Seniorensoos Barchem
Op 21 december Kerstviering in “’t Onderschoer” en 18 januari Bingo in "In de Groene Jager".
Jo Nijenhuis, voorzitter, tel. 441 418

Jeu de Boules
Op dinsdag- en donderdagmiddag komen de deelnemers bij elkaar om met elkaar te spelen.
Margreet Arendsen Raedt, coördinator, tel. 441 264

Onze wens voor het Nieuwe Jaar
Is duidelijk en klaar
Een vriendelijk woord
En een lieve lach
Wensen wij u voor elke dag


Wist u dat ……………………………… ???????

……… oud papier op dinsdag 6 december  en   maandag 2 januari weer wordt opgehaald?
……… het koffiekoor weer komt zingen op  17 december en 28 januari a.s.?
……… het telefoonnummer Centrale Meldpost Vrijwilligershulp  254 444  is?
……… het telefoonnummer van Sensire,   0900 8856 dag en nacht bereikbaar is?


Stichting Vrienden Woonplus Barchem
Stichting Vrienden Woonplus Barchem