KOFFIE PRAÖTJE
juni 2011

Redactie: Hendrika Dijkman / Gerrie Nijhof
Productie: Jannie Dinkelman
Sluitingsdatum kopij augustusnummer: 15 juli 2011

Van het bestuur
De feestavond als bedankje voor alle vrijwilligers staat op 9 juni gepland. Alle betrokkenen hebben inmiddels de uitnodiging ontvangen en we hopen dan ook dat velen van de uitnodiging gebruik zullen maken zodat het een gezellig feestavond zal worden. Dat kan ook haast niet anders met de Möllespöllers ter opluistering, waar onze Linie Esselink in meespeelt. Uiteraard mag er meegezongen worden.

Webmaster
'Het heeft Hare Majesteit behaagd ...'
Het was vrijdagochtend 29 april te horen in het Kulturhus "Het Kruispunt" in Laren. Vanaf deze plek willen we Henny Wildschut feliciteren met haar decoratie als Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar verdiensten als vrijwilligster op vele fronten. Voor de Woonplus heeft ze zich ingezet als webmaster. Deze taak is inmiddels van haar overgenomen door de heer Eddy Brinkman. Henny bedankt voor je inzet.

Kunstroute Pasen 2011
Vanaf zaterdagmiddag 23 april kon men terecht in de expositieruimten van de Woonplus. Exposante was dit keer Ingrid Zonneberg met schilderijen. Het bijzondere is dat zij maar voor circa 12% zicht heeft en dan toch zo'n kwalitatief hoogwaardig werk kan leveren. De expositie werd bezocht door ruim 200 bezoekers en alles verliep naar wens.
Al met al een leuk festijn om volgend jaar weer aan mee te doen, een lage drempel voor veel mensen in en om Barchem om een kijkje te komen nemen in de Woonplus.

Het filmhuis dat officieel op donderdag 2 juni zou draaien is in verband met Hemelvaartsdag twee weken verschoven naar 16 juni.
Hebt u al gezien dat wij voor het filmhuis en eventuele andere vertoningen een prachtig groot beeldscherm hebben?

Op woensdag 25 mei heeft het Jeugdorkest van Crescendo opgetreden in het Atrium van de Woonplus. Bij het ter perse gaan van dit Koffiepraötje was verder nog niets bekend. De grote belangstelling van vorig jaar heeft ervoor gezorgd dat er besloten is opnieuw een klein optreden te verzorgen en we hopen dat het net zo succesvol zal verlopen.
Rita Asselman, secretaris

Tja daar lig je dan ...
Op je rug in het tuinhuis en dan staat de wereld even stil. Kuitbeen bij enkel gebroken.
Maar dan ... telefoontjes, kaarten, bezoekjes, fruitmanden en bloemetjes. Verrassend. Het herstel gaat zeer voorspoedig.
Iedereen hartelijk bedankt!!
Joke Klein Geltink

Van de bewoners
Sinds kort hebben we een mooi groot t.v. scherm in de koffiekamer voor het bekijken van films. Op 5 mei werd de eerste film hierop vertoond en vierden we tevens bevrijdingsdag met een glaasje oranje bitter.
Op 14 maart was er een brandalarmoefening. Behalve wat rook en stank hebben we er niet veel van gemerkt. Er werd geoefend om een niet mobiele persoon via de trap naar beneden te brengen, omdat met brand de lift niet gebruikt mag worden.
Op 25 maart werden we door de kinderen van de Barchschole op pannenkoeken getrakteerd. Dat was genoeglijk en lekker. Wat zijn meisjes van elf en twaalf jaar al volwassen tegenwoordig. De keurige manieren van de kinderen waren opvallend.
Het Praattheater van Viverion was op 28 maart in 't Onderschoer. Het was een aardige en informatieve avond. Iedereen kon daar royaal zijn verhaal kwijt.
Met Pasen zijn we weer verwend door Frank Bannink en met Koninginnedag, kregen we een heerlijk gebakje van het bestuur.
Op 4 mei hebben we voor de kerk de oorlogsslachtoffers herdacht. Er was nog één Canadees bij. Het koor "Encore" zong heel mooi.
Ons koffiekoor was aanwezig op 7 mei evenals onze voorzitter Herman Morsink. We zongen een heleboel vaderlandse liederen. Bij sommige kun je nu vraagtekens zetten, maar het is nu eenmaal traditie.
Op 11 mei organiseerde de SOL een voorlichtingsmiddag in 't Onderschoer. Doordat het samenviel met de spelletjesmiddag heeft niemand van ons deze bijeenkomst bezocht, hetgeen wel jammer is.
Thea de Wolf

Wisselexpositie
Hanny Terpstra uit Borculo exposeert: foto's.
In 2002 ging ze in het hospice in Zutphen werken en daar maken ze kaarten met foto's voor de verkoop. Kiekjes uit eigen streek spraken de mensen het meest aan. Vandaar dat ze zelf steeds meer met de camera op pad ging. Eigenlijk was het haar man's hobby, maar die kreeg andere interesse's en liet de camera links liggen. Hanny pakte hem weer op, ze deed twee jaar een praktijkcursus, dat wil zeggen vijf keer per jaar in verschillende jaargetijden her en der in het land fotograferen. Ook maakte ze studiereizen naar het buitenland, zoals te zien op de foto's van IJsland. Hierbij geldt het gezegde geduld is een schone zaak. Door veel te oefenen, te knippen en te plakken, maar vooral het juiste moment af te wachten. Het brengt je dichter bij de natuur, bijvoorbeeld een nest futen wordt meerdere malen bezocht en je ziet dan ook echt de ontwikkeling van die kleine beestjes. Ze fotografeert liever details dan landschappen. Ze is lid van "Kijk op Kunst" (een soort kunstroute) in Borculo, waar in oktober gedurende twee weekenden op verschillende plekken wordt geëxposeerd. Ze geniet van haar hobby.
Gerry Nijhof

De Stamtafel
Op 1, 8, 15 en 22 (slotmiddag) juni staan de spelletjes weer klaar.
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 44 16 43

Koersbal
In de Wingerd, op vrijdag 10 en 24 juni en 8 en 22 juli van 14.00 tot 16.00 uur.
Barthold Arendsen Raedt, coördinator tel. 44 12 64

Filmhuis Barchem
De filmavond is op 16 juni.
Thea Kramer, coördinator, tel. 44 24 11

Biljartclub “Het Station”
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag wordt er fanatiek gespeeld.
Gerrit Haijtink, coördinator tel. 44 12 78.

Jeu de Boules
Op dinsdag- en donderdagmiddag komen de deelnemers bij elkaar om dan mét en tegen elkaar te spelen. Belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom om een kijkje te nemen.
Riki Wanschers: (0573) 44 14 94.

Wist u dat ……………………………… ???????
……… oud papier op maandag 6 juni en 4 juli weer wordt opgehaald? Ggraag vóór 12 uur bij uw eigen deur zetten
……… het telefoonnummer van Sensire, 0900 8856 dag en nacht bereikbaar is?
……… het telefoonnummer Centrale Meldpost Vrijwilligershulp 254 444 is?
Stichting Vrienden Woonplus Barchem
Stichting Vrienden Woonplus Barchem