KOFFIE PRAÖTJE
oktober 2010

Redactie: Hendrika Dijkman / Gerrie Nijhof
Productie: Jannie Dinkelman
Sluitingsdatum kopij decembernummer: 15 november 2010

Van het bestuur
Het Barchems feest 2010
Barchemsfeest is weer achter de rug. De dinsdagavond is samen met
Contact en Crescendo in een vernieuwde vorm  gegoten.
We zijn nu met de ‘Keihavetram’  letterlijk achter de muziek aan gegaan!
Op een paar kleine kreukeltjes na was het een succes.
Ook op zaterdagochtend mochten we weer veel koffiedrinkers ontvangen
om daarna samen naar de allegorische optocht te kijken.
De wagens waren weer prachtig en de mooi uitgedoste loopgroepen ook niet te vergeten.
Kunstcommissie
De taak van Gerrit Mensink als coördinator van de kunstcommissie zal in de loop van het jaar ten einde lopen. Een opvolger is gevonden in Barbara de Graaf. Zij is vooral bekend om haar huiskamerrestaurant met biologische, vegetarische keuken. En sinds een paar jaar doet ze ook mee aan de kunstroute Lochem.
Vrijwilligersoverleg
Op maandag 18 oktober is er weer een vrijwilligersoverleg met een gastspreker uit eigen gelederen. Rita Asselman zal als Orthomoleculair Voedingstherapeut uitleg geven over het metaboolsyndroom, een ziekte die helaas steeds meer voorkomt en een combinatie is van minstens 3 aandoeningen zoals : diabetes, hogebloeddruk, verhoogd cholesterol en overgewicht. De uitnodigingen zijn inmiddels bezorgd.

U bent van harte welkom om 14.00 uur in de koffiekamer en geef even door of u wel/niet komt.
Rita Asselman, secretaris

Wisselexpositie
Freddy Nauta (Geboren: 24-11-1960)
Zolang als ik mij kan herinneren maar waarschijnlijk ook daarvoor al, ben ik een tekenaar. Tekenblokken, schoolschriften, muren , onderleggers in restaurants; op alles.
Tegenwoordig werk ik ook in opdracht; ontwerpen voor logo’s, geboortekaartjes, trouwkaarten en pentekeningen van huizen en boerderijen. Ik maak daarbij gebruik van verschillende technieken waaronder pentekenen, pastelkrijt, aquarel en olieverf. Gedurende 3 jaar volgde ik een opleiding fijn schilderen bij Tomas Nagy om met name het werken met olieverf verder te verbeteren. De expositie geeft een beeld van de opdrachten van de opleiding en vrij werk. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als fysiotherapeut en oedeemtherapeut.
Gerry Nijhof

Van de bewoners
Doordenkertje: We zitten aan tafel groot en klein door elkaar gezellig te kletsen. Opeens zeg ik: “denk erom, er zit een dak op het huis.” Stilte, - daarna een piepstemmetje: “maar er zit toch altijd een dak op een huis?”
Op 11 augustus hadden we een geweldige picknick van de Zonnebloem. Buiten, lekker in ’t zonnetje, samen in een grote kring en maar smikkelen. Op 24 augustus startte voor ons het Barchemsfeest,  koffie en cake, een rondrit naar Zwiep en door de verlichte straten van Barchem. Muziek van Cresendo erbij en tot slot muziek in het Atrium met een drankje en een hapje. In Zwiep trakteerde Mini Nijenhuis op limonade en kaas. De musical werd erg geprezen, maar sommige ouderen konden het achterin niet zo goed verstaan. Gelukkig was het zaterdag droog, zodat we de mooie optocht goed konden bekijken. Op zondagmorgen was het weer smikkelen en smullen geblazen bij de Groene Jager. In de zomermaanden ging  alleen koersbal, biljarten en jeu de boules door. En nu is alles weer op orde en zijn alle activiteiten weer gestart. Je komt tijd te kort met het doen van leuke dingen, mede dank zij de vrijwilligers.
Thea de Wolf. 

Van de vrijwilligers
Vrijdag 10 september waren de vrijwilligers van de Woonplus uitgenodigd bij de Wingerd.
Na de thee of koffie met een soesje, werd het door  Dinie Groot Wassink, met assistentie van Joke Klein Geltink, uitgedachte vragenspel circuit gespeeld. Het spelletje jeu de boules was hiervan een onderdeel.
Er waren 6 groepen van 4 personen elk met een kleur. Uit elke groep gooide er 1 met een dobbelsteen. En bij 6, 4 of 2 mocht je een vraag gaan halen bij Dinie en Joke.
Die vragen varieerden van plantennamen, plaatsnamen tot wat de gemiddelde leeftijd was van de bewoners van de woonplus. Ook zat er een woordpuzzel tussen. Er waren ruim 20 vragen/opdrachten. Deze zijn niet allemaal aan bod gekomen. Doordat elke 20 minuten gewisseld werd voor de jeu de boules baan werd er steeds gerouleerd van tafel, en zo kwam een ieder in beweging. Met een hapje en een drankje was het een gezellige boel. Eén opdracht was: maak een lied/gedicht van 6 à 10 regels over de woonplus. Daar kwamen bijzonder leuke gedichten uit zoals:
Vrijwilligers van de Woonplus,
klaren met elkaar een hele klus.
Koffieschenken elke morgen
en natuurlijk ook de spelen verzorgen.
Schone kunst aan de muur
en bloemen op tafel
verzorgd door een goede buur
.
Aan het eind hebben alle groepen hun gedicht voorgelezen en na een bedankje namens het bestuur voor de organisatie ging een ieder weer huiswaarts.
Joke Klein Geltink, coördinator vrijwilligers

De stamtafel
Na de start in september gaan we weer verder op 6, 13 en 27 oktober en 3, 10 en 24 november met de spelletjesmiddag.
Rikie Klein Nulent, coördinator, tel. 441 643

Seniorensoos Barchem
Op 20 oktober komt Historische Vereniging in “In de Groene Jager” en op 17 november  komt
Harmonicagroep Ruurlo in “’t Onderschoer”.
Jo Nijenhuis,  voorzitter tel. 441 418

Koersbal
In de Wingerd, op vrijdag 1, 15 en 29 oktober en 12 en 26 november van 14.00 tot 16.00 uur.
Barthold Arendsen Raedt, coördinator tel. 441 264

Filmhuis Barchem
De liefhebbers van de filmavond kunnen donderdag 7 oktober en 4 november om 19.00 uur weer terecht in de koffiekamer.
Gerard Reesink, coördinator, tel. 442 509

Biljartclub “Het Station”
In  augustus heeft burgemeester Spekreijse een bezoek gebracht aan de biljarters en samen hebben we een potje gespeeld. Ook hebben we er drie nieuwe leden bij.  
Herman Luesink, coördinator tel. 441 213.

Wist u dat ……………………………… ???????
……… telefoonnummer Bertus Bannink, baancoördinator jeu de boules 461 311
……… oud papier wordt op maandag 4 oktober en 1 november weer opgehaald, graag vóór 12 uur bij uw eigen deur zetten?

……… het koffiekoor weer komt zingen op 30 oktober en 27 november a.s.?Stichting Vrienden Woonplus Barchem
Stichting Vrienden Woonplus Barchem
Burgemeester Spekreise speelt een potje mee