Stichting Vrienden Woonplus Barchem
Stichting Vrienden Woonplus Barchem
____________________________________________________________________________________________

Woonplus Barchem
De Barchemse Woonplusvoorziening maakt deel uit van het Station Barchem. Het Station Barchem omvat:
1. Hoofdgebouw aan de Borculoseweg met entree en trappenhuis, twee woningen met balkon en een zolderruimte, recreatieruimte met liftschacht, begrafenisaula, halletje met WC en meterkast, koffiekamer met keukenhoek.
2. Het achterliggende appartementengebouw met 14 woningen verdeeld over twee woonlagen.
3. Aan het eind van de parkeerplaats 16 + 1 bergingen.

De woonplusvoorziening wordt door Viverion geŽxploiteerd, waarbij de toewijzing van vacante woningen volgens voorwaarden plaats vindt: Personen vanaf 50 jaar krijgen voorrang.

Bewoners wonen zelfstandig in hun eigen huis. Voor hulp en aandacht vallen zij terug op eigen mantelzorg. In overleg regelt men alarmering, tafeltje dekje of zorg op aanvraag. De zorg op aanvraag wordt momenteel geleverd door Sensire, Gudula en door Buurtzorg.
____________________________________________________________________________________________

Doelstelling van De Stichting Vrienden Woonplus Barchem (SVWB)
Volgens de statuten, blad 1:
"Het verlenen van ideŽle en materiele steun, voor zover deze niet subsidiabel is, aan activiteiten die de leef- en woonsituatie veraangenamen van alle oudere bewoners van Barchem en omgeving en in het bijzonder de bewoners van de Woonplusvoorziening, en al datgene wat met het vorenstaande in de ruimste zin in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn."
____________________________________________________________________________________________

Vrijwilligers-werkzaamheden:
ActiviteitFrequentie
Koffieschenkenmaandag-, woensdag- en vrijdagochtend 10-11.30 uur
Biljartenma., di., wo., do. middag en vrijdagmorgen
Spelletjesmiddag De Stamtafelwoe, behalve 3e woe v. d. mnd. 14-16 uur
Koersbal in de Wingerdvrijdag oneven week 14-16 uur
Filmhuis Barchem eerste donderdag 1x per 2 mnd., 19-21 uur
Wisselexposities wisseling om de 2 Š 3 maanden
Bewonersactiviteitenexcursie, feest en aandacht
Nieuwsbrief 't KoffiepraŲtjeverschijnt zesmaal per jaar
Bibliotheek in de recreatieruimte  gevarieerde titels, tevens grootletterboeken
Het Koffiekoortreedt maandelijks de laatste vrijdagmorgen op in de wintermaanden
Jeu de Boulesniet alleen met mooi weer
____________________________________________________________________________________________


Stichting Vrienden Woonplus Barchem  Opgericht 31 oktober 2002
Kamer van Koophandel08110697 (Veluwe en Twente)
RabobankNL66 RABO 0336 6157 36
SecretariaatE-mail klik hier
LocatieBorculoseweg 4L, 7244 AS Barchem
____________________________________________________________________________________________


1915
heden