Stichting Vrienden Woonplus Barchem
Stichting Vrienden Woonplus Barchem


KOERSBAL

In de oneven weken op vrijdagmiddag om 14 uur.

STAMTAFEL
Elke woensdagmiddag, behalve wanneer er Soos is.

FILHMUIS
Wordt nog uitgesteld. Wel wordt in de Barchkerk een BarchemBios georganiseerd op 28 april om 20.00 uur.

SENIORENSOOS
Op 18 mei is er een gezamenlijk uitstapje Woonplus/Soos.
Koffie
Iedere maandag-, woensdag- en vrijdagochtend is er gelegenheid tot koffiedrinken in de koffiekamer van het Station, tussen 10:00 en 11:30 uur.
______________________________________________
Stamtafel
Wekelijkse bijeenkomst met spelletjes zoals onder andere rummycub, sjoelen en mens erger je niet, op woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur.
______________________________________________
Filmhuis
Regelmatig worden er in de koffiekamer film/dia-avonden gehouden. Deze avonden beginnen om 19:00 uur.
______________________________________________
Biljartclub Het Station
Iedere maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag wordt er fanatiek gespeeld. Ook niet-bewoners zijn welkom.
______________________________________________
Koersbal in de Barchkerk
Op de hiernaast staande datums bent u welkom in de Barchkerk tussen 14.00 en 16.00 uur.
Coördinator: Herman Morsink
___________________________________________________
Koffiekoor
Elke laatste vrijdag van de maand, tijdens het koffieuur.